Những nội dung chính Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
#IG-117274

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung chính Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 22/5) Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 22/5/2023, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tiến hành theo hai đợt: Đợt 1: từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2: từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023 (từ ngày 11/6 đến ngày 18/6/2023, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết). Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 22 ngày.
Xuất bản:Thứ hai, 22/05/2023 05:45 (GMT+7)