Những mốc son của nền báo chí cách mạng Việt Nam
#IG-20492

Chính trị - Ngoại giao

Những mốc son của nền báo chí cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 21/6) Từ khi ra đời cho đến nay (21/6/1925-21/6/2021), báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Xuất bản:Thứ hai, 21/06/2021 06:49 (GMT+7)