Những điều cần biết về diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)
#IG-19409

Chính trị - Ngoại giao

Những điều cần biết về diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM)

Hà Nội (TTXVN 1/3) Trải qua 25 năm hình thành và phát triển (1/3/1996-1/3/2021), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM ) đã khẳng định vị thế là diễn đàn đối thoại quan trọng và có quy mô lớn nhất giữa hai châu lục Á-Âu, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác, liên kết ở hai khu vực và trên thế giới.
Xuất bản:01-03-2021