Những điểm nhấn nổi bật của Đợt I, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV