Nhiều tổ chức quốc tế dự báo Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024
#IG-210274

Kinh tế - Hội nhập

Nhiều tổ chức quốc tế dự báo Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Hà Nội (TTXVN 11/2 ) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bloomberg, HSBC đều dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt 6%. Trong khi đó, ngân hàng Standard Chartered đưa ra dự báo 6,7%, vượt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% của Việt Nam.
Xuất bản:Chủ nhật, 11/02/2024 11:02 (GMT+7)