Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020
#IG-18419

Văn hóa - Xã hội

Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020

Hà Nội (TTXVN 22/11) Thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Xuất bản:Chủ nhật, 22/11/2020 06:48 (GMT+7)