Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023
#IG-209333

Văn hóa - Xã hội

Nhiều hoạt động tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023

Hà Nội (TTXVN 17/11) Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, với chủ đề "Dòng chảy" diễn ra từ ngày 17 - 26/11/2023, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ và tầm nhìn Hà Nội - Thành phố sáng tạo cho tất cả mọi người. Lễ hội được kỳ vọng như một dòng chảy giúp đánh thức các di sản mang giá trị văn hóa đặc sắc và đáng chú ý của Hà Nội; khơi dòng cho việc chuyển đổi di sản công nghiệp thành tổ hợp sáng tạo; khơi nguồn sáng tạo để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát huy tâm huyết, đóng góp cho hoạt động sáng tạo...
Xuất bản:Thứ sáu, 17/11/2023 05:05 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI