Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô

Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô

Hà Nội (TTXVN 6/7) 6 tháng đầu năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội đều hoàn thành vượt mức.

 • Ngày:
  06/07/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ