Nhận diện chất thải thực phẩm
#IG-209283

Văn hóa - Xã hội

Nhận diện chất thải thực phẩm

Hà Nội (TTXVN 10/11) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải thực phẩm chất thải rắn sinh hoạt khác. Trong đó, chất thải thực phẩm được chia thành 2 nhóm nhỏ gồm: thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn… các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm thủy, hải sản.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/11/2023 08:44 (GMT+7)