Nhận diện chất thải rắn sinh hoạt khác
#IG-209285

Văn hóa - Xã hội

Nhận diện chất thải rắn sinh hoạt khác

Hà Nội (TTXVN 10/11) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải thực phẩm chất thải rắn sinh hoạt khác. Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt khác được chia thành 3 nhóm nhỏ gồm: chất thải nguy hại chất thải cồng kềnh chất thải khác còn lại.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/11/2023 08:46 (GMT+7)