Nhận diện chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế
#IG-209284

Văn hóa - Xã hội

Nhận diện chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

Hà Nội (TTXVN 10/11) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân phân loại thành 3 nhóm chất thải chính: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải thực phẩm chất thải rắn sinh hoạt khác. Trong đó, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chia thành 8 nhóm nhỏ gồm: giấy thải nhựa thải kim loại thải thuỷ tinh thải vải, đồ da đồ gỗ cao su thiết bị điện, điện tử thải bỏ.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/11/2023 08:45 (GMT+7)