Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
#IG-20209

Chính trị - Ngoại giao

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Hà Nội (TTXVN 18/5) Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc.