Người dân không chủ quan, lơ là phòng chống dịch COVID-19
#IG-15882

Y tế - Cộng đồng

Người dân không chủ quan, lơ là phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 11/4) Diễn biến dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên người dân không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch.