Nghị định 07/2023/NĐ-CP giải quyết tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện
#IG-116538

Y tế - Cộng đồng

Nghị định 07/2023/NĐ-CP giải quyết tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế trong bệnh viện

Hà Nội (TTXVN 6/3) Ngày 3/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT) nhằm giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực TTBYT.
Xuất bản:Thứ hai, 06/03/2023 09:18 (GMT+7)