Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh
#IG-115825

Văn hóa - Xã hội

Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh

Hà Nội (TTXVN 30/11) Ngày 29/11/2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Như vậy, nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được ghi danh vào các Danh sách của UNESCO. Di sản này gắn liền với nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong đó có các nghi lễ liên quan đến ông tổ nghề làm gốm của người Chăm. Nghề làm gốm của người Chăm góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm ở Đông Nam Á.
Xuất bản:Thứ tư, 30/11/2022 11:40 (GMT+7)