Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
#IG-209573

Văn hóa - Xã hội

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 5/12) Cách đây tròn 10 năm, ngày 5/12/2013, Đờn ca tài tử - một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đờn ca tài tử gắn bó với đời sống của người dân Nam Bộ, từ những ngày đầu mở đất, là hơi thở, là tiếng lòng, là sức sống mãnh liệt của những con người trọng nghĩa khinh tài, đậm tính nhân văn của vùng sông nước giàu hoa trái và trí dũng miền Nam.
Xuất bản:Thứ ba, 05/12/2023 16:05 (GMT+7)