Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11: Tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta
#IG-42210

Chính trị - Ngoại giao

Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11: Tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta

Hà Nội (TTXVN 18/11) Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và cũng là “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”.
Xuất bản:Thứ năm, 18/11/2021 05:40 (GMT+7)