Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển 3/11: 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
#IG-209219

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển 3/11: 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/11) Ngày 3/11 hằng năm được UNESCO chọn là Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển nhằm thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững trên toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam có một hệ thống gồm 11 Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Đây là danh hiệu UNESCO trao tặng cho các khu vực có giá trị đặc biệt về thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/11/2023 11:21 (GMT+7)