Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5: Tôn vinh các giá trị của bảo tàng
#IG-117228

Văn hóa - Xã hội

Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5: Tôn vinh các giá trị của bảo tàng

Hà Nội (TTXVN 18/5) Được tổ chức từ năm 1978, Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5 được Hội đồng Bảo tàng quốc tế (ICOM) phát động hằng năm, với một chủ đề cụ thể để các bảo tàng trên thế giới cùng nhau hành động, không ngừng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên phương châm: “Bảo tàng là một phương tiện quan trọng của giao lưu văn hóa, làm giàu nền văn hóa và phát triển hợp tác lẫn nhau, hiểu biết và hòa bình giữa các dân tộc, nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của bảo tàng trong sự phát triển của xã hội”.
Xuất bản:Thứ năm, 18/05/2023 05:42 (GMT+7)