Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11/2022: Vệ sinh và nước ngầm
#IG-115715

Văn hóa - Xã hội

Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11/2022: Vệ sinh và nước ngầm

Hà Nội (TTXVN 19/11) Ngày Nhà vệ sinh thế giới 19/11/2022 có chủ đề Vệ sinh và nước ngầm. Hiện thế giới vẫn còn 3,6 tỷ người chưa được sử dụng nhà vệ sinh an toàn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của chính họ. Không chỉ có vậy, hệ thống vệ sinh không an toàn còn đưa chất thải của con người ra sông, hồ và vào đất, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Do đó, không thể xem nhẹ mối liên hệ giữa vấn đề vệ sinh và nước ngầm.
Xuất bản:Thứ bảy, 19/11/2022 05:54 (GMT+7)