Ngày 8/8/2023: Đội Công binh số 2 của Việt Nam lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei
#IG-138099

Quốc phòng - An ninh

Ngày 8/8/2023: Đội Công binh số 2 của Việt Nam lên đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei

Hà Nội (TTXVN 8/8) Sáng 8/8/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Các thành viên Đội Công binh số 2 đã được huấn luyện rất bài bản, có đầy đủ các kỹ năng cần thiết về mặt chuyên môn Công binh và các kỹ năng sinh tồn khác, hội tụ đầy đủ các yếu tố để sẵn sàng triển khai nhiệm vụ tại địa bàn và bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Xuất bản:Thứ ba, 08/08/2023 10:20 (GMT+7)