Ngày 14/2/2023, Microsoft vô hiệu hóa vĩnh viễn trình duyệt Internet Explorer