Ngành giao thông vận tải dự báo có mức tăng nhu cầu năng lượng cao nhất
#IG-07936

Kinh tế - Hội nhập

Ngành giao thông vận tải dự báo có mức tăng nhu cầu năng lượng cao nhất

Hà Nội (TTXVN 6/10) Nhu cầu năng lượng ngành công nghiệp xây dựng có tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế với hơn 40% tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng. Tuy nhiên ngành có mức tăng trưởng nhu cầu cao nhất là ngành giao thông vận tải, với tốc độ trung bình 5,7%/năm trong giai đoạn 2016-2035.
Xuất bản:Chủ nhật, 08/10/2017 16:50 (GMT+7)