Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ngành giao thông vận tải dự báo có mức tăng nhu cầu năng lượng cao nhất

Ngành giao thông vận tải dự báo có mức tăng nhu cầu năng lượng cao nhất

Hà Nội (TTXVN 6/10) Nhu cầu năng lượng ngành công nghiệp xây dựng có tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế với hơn 40% tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng. Tuy nhiên ngành có mức tăng trưởng nhu cầu cao nhất là ngành giao thông vận tải, với tốc độ trung bình 5,7%/năm trong giai đoạn 2016-2035.

 • Ngày:
  08/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ