Ngành giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024
#IG-168368

Giáo dục - Khoa Học

Ngành giáo dục tập trung 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024

Hà Nội (TTXVN 5/9) Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024.
Xuất bản:Thứ ba, 05/09/2023 05:51 (GMT+7)