Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất
#IG-16761

Kinh tế - Hội nhập

Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

Hà Nội (TTXVN 30/6) 6 tháng năm 2020, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ vẫn giữ mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2019, trong đó ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá nhất, đạt gần 3%.
Xuất bản:Thứ ba, 30/06/2020 15:03 (GMT+7)