Nền tảng lao động số - một đặc trưng của kinh tế số
#IG-19587

Kinh tế - Hội nhập

Nền tảng lao động số - một đặc trưng của kinh tế số

Hà Nội (TTXVN 23/3) Các nền tảng lao động số nổi lên như một đặc trưng của nền kinh tế số, tạo việc làm cho những người yếu thế trong thị trường lao động truyền thống, cho phép doanh nghiệp tiếp cận với một lực lượng lao động linh hoạt.
Xuất bản:Thứ ba, 23/03/2021 11:25 (GMT+7)