Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

Hà Nội (TTXVN 19/12) Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng.

 • Ngày:
  19/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ