Năm học 2022-2023: Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông
#IG-105005

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2022-2023: Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

Hà Nội (TTXVN 5/9) Sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, ngành giáo dục bước vào năm học 2022-2023 với một tâm thế mới, được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.
Xuất bản:Thứ hai, 05/09/2022 05:24 (GMT+7)