Năm học 2022-2023: Hà Nội đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo
#IG-104826

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2022-2023: Hà Nội đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

Hà Nội (TTXVN 18/8) Năm học 2022-2023, ngành giáo dục Hà Nội sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số…
Xuất bản:Thứ năm, 18/08/2022 05:44 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI