Năm học 2019-2020: Hơn 99% giáo viên THCS và THPT đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn
#IG-17727

Giáo dục - Khoa Học

Năm học 2019-2020: Hơn 99% giáo viên THCS và THPT đã đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn

Hà Nội (TTXVN 22/9) Năm học 2019-2020 là năm học gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Nhưng với nỗ lực đặc biệt và những quyết định kịp thời, đúng đắn, ngành Giáo dục nói chung và giáo dục trung học (GDPT) nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng.
Xuất bản:Thứ ba, 22/09/2020 16:06 (GMT+7)