Năm 2025, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 55 tỷ USD