Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP tăng từ 7,5-8%
#IG-209595

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu GRDP tăng từ 7,5-8%

Hà Nội (TTXVN 7/12) Năm 2024, UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng chủ đề là: "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội". Bên cạnh đó, UBND TP đã điều chỉnh, bổ sung 18 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2024 và được phân chia thành 5 nhóm: Kinh tế; xã hội; đô thị; cải cách hành chính; quốc phòng, an ninh.
Xuất bản:Thứ năm, 07/12/2023 16:13 (GMT+7)