Năm 2024: Hà Nội đặt mục tiêu có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
#IG-210251

Kinh tế - Hội nhập

Năm 2024: Hà Nội đặt mục tiêu có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội (TTXVN 13/2) Năm 2024, thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Xuất bản:Thứ ba, 13/02/2024 05:30 (GMT+7)