Năm 2023 sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm
#IG-116189

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2023 sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm

Hà Nội (TTXVN 12/1) Năm 2023, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc truy tố 17 vụ án xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
Xuất bản:Thứ năm, 12/01/2023 18:45 (GMT+7)