Năm 2023: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40%
#IG-210388

Văn hóa - Xã hội

Năm 2023: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt gần 40%

Hà Nội (TTXVN 24/2) Năm 2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 39,25%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia. Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69% năm 2023).
Xuất bản:Thứ bảy, 24/02/2024 05:00 (GMT+7)