Năm 2023: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh (phần 2)
#IG-210190

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2023: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh (phần 2)

Hà Nội (TTXVN 2/2) Ngày 1/2/2024, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 25. Tại Phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất, năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.
Xuất bản:Thứ sáu, 02/02/2024 10:00 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT