Năm 2022, Việt Nam có 7 tỷ phú trong danh sách thế giới