Năm 2022, kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
#IG-116188

Chính trị - Ngoại giao

Năm 2022, kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Hà Nội (TTXVN 12/1) Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Nhất là gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.
Xuất bản:Thứ năm, 12/01/2023 18:42 (GMT+7)