Năm 2021: Số người chết vì tai nạn giao thông giảm 15,5%