Năm 2019: 21 người chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày