Mục tiêu và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
#IG-14881

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Hà Nội (TTXVN 3/1) Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/01/2020 14:13 (GMT+7)