Mục tiêu đến năm 2030: Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
#IG-17908

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu đến năm 2030: Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Hà Nội (TTXVN 8/10) Mục tiêu tổng quát của định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp.
Xuất bản:Thứ năm, 08/10/2020 14:16 (GMT+7)