Mục tiêu đến năm 2030: Bắc Ninh phấn đấu tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,8%-1%/năm
#IG-105184

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu đến năm 2030: Bắc Ninh phấn đấu tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,8%-1%/năm

Hà Nội (TTXVN 27/9) Bắc Ninh là một trong những địa phương sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,8%-1%/năm.
Xuất bản:Thứ ba, 27/09/2022 06:01 (GMT+7)