Mục tiêu đến năm 2030: 100% các hồ tự nhiên được đánh giá nguồn lợi thủy sản
#IG-210253

Kinh tế - Hội nhập

Mục tiêu đến năm 2030: 100% các hồ tự nhiên được đánh giá nguồn lợi thủy sản

Hà Nội (TTXVN 13/2) Mục tiêu chung của Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh; gắn hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thuỷ sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững, chống khai thác IUU... Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, có 10% lượng thủy sản quý hiếm được sinh sản nhân tạo.
Xuất bản:Thứ ba, 13/02/2024 05:45 (GMT+7)