Mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1/10/2021
#IG-41668

Kinh tế - Hội nhập

Mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1/10/2021

Hà Nội (TTXVN 1/10) Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính, từ 1/10/2021, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ 390.000 đ/tháng…
Xuất bản:Thứ sáu, 01/10/2021 05:31 (GMT+7)