Một số kết quả giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023
#IG-117984

Giáo dục - Khoa Học

Một số kết quả giáo dục trung học cơ sở năm học 2022-2023

Hà Nội (TTXVN 26/7) Năm học 2022- 2023 là năm thứ hai cấp trung học cơ sở (THCS) triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học này, tổng số trường học ở cấp THCS là 11.356 trường, trong đó trường công lập có 11033 trường, tư thục có 323 trường, chỉ tăng 3 trường so với năm học 2021-2022. Trong khi đó, số học sinh THCS là 6.078.981, tăng 114.090 học sinh so với năm học 2021-2022.
Xuất bản:Thứ tư, 26/07/2023 15:31 (GMT+7)