Một số điểm mới trong Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS
#IG-210093

Giáo dục - Khoa Học

Một số điểm mới trong Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

Hà Nội (TTXVN 24/1) So với quy chế cũ, Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới đáng chú ý như: số lần xét tốt nghiệp trong một năm; không xếp loại tốt nghiệp… Thông tư được áp dụng đối với học sinh từ năm học 2024-2025.
Xuất bản:Thứ tư, 24/01/2024 08:54 (GMT+7)