Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1)
#IG-209535

Chính trị - Ngoại giao

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước (phần 1)

Hà Nội (TTXVN 1/12) Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Trong đó, Luật quy định thêm trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước: Thay đổi nhân dạng bổ sung thông tin ảnh khuôn mặt, vân tay xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật Xác lập lại số định danh cá nhân Thẻ căn cước bị mất/bị hư hỏng không sử dụng được...
Xuất bản:Thứ sáu, 01/12/2023 05:26 (GMT+7)