Một số điểm mới của Luật Căn cước: Mỗi công dân sẽ chỉ có 1 Căn cước điện tử
#IG-209533

Chính trị - Ngoại giao

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Mỗi công dân sẽ chỉ có 1 Căn cước điện tử

Hà Nội (TTXVN 1/12) Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước là bổ sung Căn cước điện tử. Theo đó, Điều 31 Luật Căn cước nêu rõ, mỗi công dân sẽ chỉ có 1 Căn cước điện tử. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/12/2023 05:24 (GMT+7)