Một số điểm mới của Luật Căn cước: Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
#IG-209532

Chính trị - Ngoại giao

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Hà Nội (TTXVN 1/12) Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ CCCD thành thẻ Căn cước.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/12/2023 05:24 (GMT+7)